top of page

ManaCon AS tilbyr bedriftsrådgivningstjenester innen søknader til virkemiddelapparatet (Norges Forskningsråd & Innovasjon Norge), samt tjenester innen IT, ledelse & administrasjon, prosjekt, HR & HMSK, og bistand ved sertifiseringer.
Vi har lang erfaring med tjenestene vi tilbyr, i tillegg til kunnskapen og verktøyene for god rådgivning innenfor disse fagområdene. Vi er tilgjengelig for både større og mindre oppdrag.

Hjem: Welcome

Tjenester

Under er noen av tjenestene vi kan tilby, ta kontakt for nærmere informasjon.

Hjem: Services

SkatteFUNN

Vi har mange års erfaring med å søke om SkatteFUNN-støtte for kunder, og har skrevet 30+ godkjente søknader p.d.d. I 2019 var det 7000 pågående SkatteFUNN-prosjekt i Norge, der gjennomsnittlig årlig reduksjon av skatt eller utbetaling fra ordningen er ca. 750.000,- pr. prosjekt. ManaCon opererer med fast pris for SkatteFUNN-søknader, og skriver ny søknad kostnadsfritt ved et eventuelt avslag.  Vi har også gode referanser fra kunder som har fått sine prosjekter godkjent.

Ordningen administreres av Norges forskningsråd, i samarbeid med Skatteetaten.

SkatteFUNN kan bidra med finansiering når du skal utvikle nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser, du har et målrettet og avgrenset prosjekt for å oppnå dette, prosjektet skal fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter i forbindelse med utviklingen og bedriften din har nytte av resultatet.


Fra og med 2020 er fradragsprosenten satt til 19 prosent for alle bedrifter, uavhengig av størrelse på selskapet.

Søknadene til SkatteFUNN har problemstillinger innenfor alle fagområder. Et SkatteFUNN-prosjekt må alltid være målrettet og avgrenset og handle om å utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess som er til nytte for bedriften.

For å søke SkatteFUNN må bedriften være skattepliktig til Norge. Det er ikke et krav at bedriften faktisk betaler skatt. Bedrifter som ikke er i skatteposisjon, får støtten utbetalt fra Skatteetaten gjennom skatteoppgjøret.

Ordningen er forankret i Skatteloven §16-40 med tilhørende forskrift

Søknader om støtte fra ulike ordninger

Vi er godt kjent med støtteordningene til Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge, og kan bistå deres bedrift rundt prosessene knyttet til de ulike ordningene som Innovasjonskontrakter, midler til forstudier, Miljøteknologiordningen, Kommersialiseringstilskudd, bioøkonomiprosjekter mm.

IT

- Løsningsrådgivning
- Systemkartlegging, behovsanalyser og kravspesifikasjoner

- Digitalisering og kostnadsreduserende tiltakLedelse & Administrasjon

- Endrings-, produksjons- og personalledelse

- Analyser, strategi og organisasjonsutvikling

- Utvikling av rutiner og dokumentasjon

Prosjekt

- Prosjektledelse og koordinering

- Rapportering, dokumentasjon og evaluering

- Innkjøp

HR & HMSK

- Medarbeider-, ledelses- og kundeundersøkelser

- Avviksrapportering, revisjoner og oppfølging

- Lovverk, regler og kvalitetskontrollBistand til sertifiseringer

- Achilles JQS & ISM

- ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001

Kontakt

Espelandssjøen 70, 5440 Mosterhamn, Norway

+47 90586439

Thanks for submitting!

Hjem: Contact
bottom of page